Bergen op Zoom

Markiezenhof-1200x798.jpg

Bergen op Zoom kreeg stadsrechten rond 1250 en was oorspronkelijk een nederzetting. Het maakte deel uit van de nederzettingen op de Brabantse Wal. De stad heeft erg geleden onder de vele oorlogen, maar voornamelijk onder de Tachtigjarige Oorlog. De stad werd doorlopend belegerd. Een aantal vestingwerken herinnert nog aan de gevechten. Het Ravelijn is er een van. In Bergen op Zoom zijn zo’n 600 monumenten te vinden. Het Markiezenhof is misschien wel een van de bekendste. Het 15e-eeuwse stadspaleis is het gehele jaar door te bezichtigen. In het hart van de stad zijn onder andere de St. Gertrudiskerk, in de volksmond ‘de Peperbus’ genoemd, de Synagoge, het stadhuis en de Gevangenpoort te vinden. Deze laatste is de enige overgebleven poort uit de verdedigingswerken van de 14e eeuw.

B&B de Vijver ligt aan de rand van Fort de Roovere. Fort de Roovere maakt deel uit van de restanten van de 17e-eeuwse verdedigingslinie en ligt tussen Bergen op Zoom en Halsteren. De grachten en wallen zijn de afgelopen jaren in ere hersteld en met de aanleg van de Mozes brug en komst van de uitkijktoren heeft men een prachtig zicht op het Fort.

VVV Bergen op Zoom